โควิด19 คืออะไร

โควิด19 คืออะไร

โรคโควิด 19 เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส  ซึ่งตอนนี้ระบาดกันมากทั่วโรค  บางคนเคยป่วยเป็นโรคนี้แล้ว  กว่าจะรักษาหายก็ใช้เวลาหลายวันแต่กลับมาเป็นซ้ำอีก

เมื่อพูดถึงโรคร้ายที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้  คงไม่มีใครไม่รู้จักโรคโควิด19  เป็นโรคที่ทุกประเทศกำลังเผชิญอยู่ในเวลานี้ที่ต่างคนต่างประเทศก็เฝ้าระวัง  หาทางป้องกันกันอย่างสุดความสามารถ  ทั้งต่างพากันหาวัคซีนป้องกันเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีผู้ป่วยติดกันมากมายแบบนี้  แต่การค้นคว้าทดลองก็ต้องใช้เวลาในการทดลองเป็นเวลานาน  ต้องทดลองกับสัตว์หลายๆรอบซึ่งในแต่ละรอบใช้เวลาเป็นเดือน  เพื่อให้ได้ผลจริงรักษาได้จริง  ไม่เกิดผลกระทบต่อร่างกายภายหลัง  ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีประเทศไหนออกมาว่าประกาศว่าผลทดลองวัคซีนโรคโควิด19ประสบผลสำเร็จ

ช่วงเวลาที่ทุกคนทั่วโรครอคอยวิธีการที่จะรักษาโรคนี้ให้หายขาดได้  หรือมีวัคซีนป้องกันโรคนี้ได้  ทางการแพทย์  หรือทุกหน่วยงานต่างหาวิธีการทุกวิธีเพื่อไม่ให้มีผู้ติดจำนวนมากขึ้น  ต่างประกาศแจ้งให้ประชาชนต่างเว้นระยะห่างทางสังคม  หากต้องอยู่หรือต้องออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง  เมื่อสัมผัสสิ่งของต้องหมั่นล้างมือบ่อยๆทั้งล้างด้วยสบู่หรือล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำ  เมื่อพบว่าตัวเอง

หรือคนใกล้ชิดมีอาการมีไข้  ไอ  ร่างกายอ่อนแอ  รวมทั้งมีอาการเจ็บคอร่วมด้วย  ให้รีบให้ผู้ที่มีอาการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาทั้งที่อยู่บ้านหรือเวลาออกข้างนอก  และคนที่อยู่ใกล้ชิดต้องสวมหน้ากากด้วยเช่นกัน  แล้วรีบนำผู้ป่วยไปพบแพทย์เพื่อตรวจคัดกรองว่าได้รับเชื้อโควิด19  หรือไม่  เพราะอาการของผู้ที่ได้รับเชื้อใช้เวลานานกว่าจะแสดงอาการออกมา  บางรายใช้เวลา 5-6 วัน  หรือใช้เวลาฟักตัวนานถึง  14  วัน  หากพบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19  ในบ้าน  ผู้ที่ใกล้ชิดหรืออาศัยอยู่บ้านเดียวกัน 

ต้องกักตัวเองไม่ออกไปไหนเป็นเวลา  14  วัน  เมื่อพ้นจากการกักตัวแล้วก็ต้องเฝ้าระวังตัวต่อเพราะบางทีเชื้ออาจไม่แสดงออกมา  เพื่อความสบายใจควรไปตรวจและแจ้งว่าอยู่หรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยทางโรงพยาบาลจะตรวจคัดกรองให้  อาจจะได้ตรวจคัดกรองหลายครั้ง  ทางโรงพยาบาลก็จะให้คำแนะนำและการปฏิบัติตัวเองเราควรจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ไม่มีใครอยากติดเชื้อโรคโควิด19 หากติดเชื้อแล้วกระทบต่อความเป็นอยู่  กระทบต่อคนรอบข้าง  ตอนนี้ทุกคนหวังเพียงแค่ให้ค้นพบวิธีรักษาให้หายขาดได้  ทุกคนเฝ้ารอการทดลองให้ได้ผล  ไม่ว่าประเทศไหนจะทดลองได้สำเร็จนั่นคือความหวังของคนทั่วโลก

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  หวยหุ้นไทย ครบ 4 รอบ

admin

Comments are closed.