มลพิษทางการเกษตร

มลพิษทางการเกษตร

มลพิษทางการเกษตร การเกษตรเป็นปัจจัยสำคัญเป็นอย่างมากต่อการที่มนุษย์อย่างเรานั้น จะสามารถดำรงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้  แต่ใครจะไปคิดว่ามันจะมีมลพิษที่เกิดขึ้นทางการเกษตรได้

  โดยปัญหาดังกล่าวนี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร  และมันมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษยชาติหรือเปล่า มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้  อย่างไรเราไปหาความรู้ร่วมกันเลย 

กิจกรรมของมนุษย์ในปัจจุบันนี้  จะพบว่าโลกของเรากำลังพัฒนาในด้านของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆที่มีความทันสมัย  และเราก็พบสิ่งที่ตามมา มีการปล่อยมลพิษต่างๆออกมาสู่ธรรมชาติแน่นอนว่าเมื่อมีการปล่อยมลพิษต่างๆมาสู่ธรรมชาติ  มันย่อมมีผลกระทบต่อทางสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตต่างๆมากมาย  รวมถึงมนุษย์อย่างเราอีกด้วย 

อย่างไรก็ตามปัญหาที่เกี่ยวข้องกับมลพิษต่างๆ แน่นอนว่ามันเกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบ  เช่นเดียวกันกับ  สิ่งที่เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จัก  มันเป็นมลพิษทางการเกษตร  ที่ใครหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้รับรู้  มีมลพิษในรูปแบบนี้ด้วย  กิจกรรมด้านการเกษตร 

 ซึ่งประกอบไปด้วยการปศุสัตว์  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  การเพาะปลูก  อาจทำให้เกิดน้ำทิ้ง  ที่มีความสกปรกไม่สูง  แต่หากมีปริมาณมาก เช่น น้ำเสียการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  และการเพาะปลูก ซึ่งน้ำทิ้งดังกล่าวทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้หลายรูปแบบ เช่น ทำให้คุณภาพน้ำของแหล่งรองรับน้ำทิ้ง  อยู่ในเกณฑ์ต่ำ  ทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง 

หรืออาจทำให้เกิดการตกค้าง  ของยาปราบศัตรูพืช ในสิ่งแวดล้อม  เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้    เครื่องช่วยฟังแบบชาร์จ    และผู้บริโภคและทำให้เกิดสภาพ eutrophication จากการเพิ่มขึ้นของสาหร่าย  และพืชน้ำอย่างรวดเร็ว  จึงถือเป็นอีกหนึ่งปัญหามลพิษทางน้ำ  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำต่างๆทั่วโลก  หากส่งผลต่อพืชในน้ำตายลง

  การย่อยสลายโดยการดึงออกซิเจนในน้ำ    มาใช้ปริมาณมาก  ทำให้แหล่งน้ำขาดออกซิเจน  และเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเขตมรณะ  ซึ่งทำให้สิ่งมีชีวิตไม่สามารถดำรงอยู่ได้เลย  และนอกจากมลพิษทางการเกษตร  มันก็ยังมีมลพิษทางอากาศและมลพิษในรูปแบบอื่นอีกมากมาย  ที่กำลังเป็นปัญหาของโลกในยุคปัจจุบันนี้ 

ซึ่งแน่นอนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่มวลมนุษยชาติต้องร่วมกัน  หาวิธีการแก้ไขวิธีการป้องกัน ไม่ให้ความรุนแรงมันทวีคูณเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ    แต่แน่นอนว่าการที่เราจะทำให้มลพิษต่าง ๆ หายไปเลยก็คงจะเป็นไปไม่ได้  เพราะว่าการใช้ชีวิตของเรา       ก็ยังคงมีการปล่อยมลพิษเหล่านี้ออกมา  แต่เราก็ควรที่จะหาวิธีการป้องกัน  และทำยังไงก็ได้ให้มลพิษต่าง ๆ น้อยลง ซึ่งสิ่งนี้หากมนุษย์อย่างพวกเราทำได้ แน่นอนโลกของเราก็จะน่าอยู่เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย

admin

Comments are closed.