ติดต่อเรา

แต่ก็ยังมีบางคนที่มานั่งดูเพื่อความบันเทิง แต่ก็ไม่เคยสำเร็จเพราะลุกไม่ขึ้นขนาดตั้งนาฬิกาปลุกก็ยังหลับไม่รู้เรื่อง ไม่ได้ยินอะไรเลย จนในบางครั้งเราเองก็คิดว่านาฬิกาปลุกมันพังหรือเปล่าแต่ความจริงคือนาฬิกาก็ทำหน้าที่ปลุกเราตามปกติแต่เราเองที่หลับลึกจนไม่ได้ยินอะไรเลย ให้เป็นการตามกระแสให้ทันเพราะเวลาเจอเพื่อนจะได้มีเรื่องพูดกับเขาบาง เป็นวิธีการเข้าสังคมอีกแบบหนึ่งของสังคมทุกวันนี้


สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม
เลขที่ 378/8 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 16950
โทรศัพท์ 0-2215-1114 โทรสาร 0-2215-5421